Diapers ''Dolphin'' 3 (4-9kg), 36 pcs.

Տակդիրներ ''Dolphin'' 3 (4-9կգ), 36 հատ

''Dolphin'' տակդիրները հատուկ ստեղծված են ձեր երեխայի հարմարավետության համար ։ Ձգվող կողային "ականջները", տեքստիլ ներքին շերտը և կանաչ սուպեր ներծծող շերտը ամեն ինչ անում են, որպեսզի ձեր երեխան իրեն չոր և հարմարավետ զգա:

2200 AMD