Diapers ''Dolphin''4 (7-18kg), 32 pcs.

Տակդիրներ ''Dolphin'' 4 (7-18կգ), 32 հատ

''Dolphin'' տակդիրները հատուկ ստեղծված են ձեր երեխայի հարմարավետության համար ։ Ձգվող կողային "ականջները", տեքստիլ ներքին շերտը և կանաչ սուպեր ներծծող շերտը ամեն ինչ անում են, որպեսզի ձեր երեխան իրեն չոր և հարմարավետ զգա:

2200 AMD