Diapers ''Dolphin''6 (15-30kg), 22 pcs.

Տակդիրներ ''Dolphin'' 6 (15-30կգ), 22 հատ

''Dolphin'' տակդիրները հատուկ ստեղծված են ձեր երեխայի հարմարավետության համար ։ Ձգվող կողային "ականջները", տեքստիլ ներքին շերտը և կանաչ սուպեր ներծծող շերտը ամեն ինչ անում են, որպեսզի ձեր երեխան իրեն չոր և հարմարավետ զգա:

2800 AMD