Առաքման Պայմաններ

Առաքումներ կատավում է Երևանում և Մարզերում ։

Երևանում Առքումներ կատարվում է yandex deliveryի միջոցով։

  • Երևանում 1-ից մինչև 3աշխատանքյին օրվա ընթացքում ։
  • Haypost -ի միջոչով մինչև 5 աշխատանքյին օրվա ընթացքում ։

Մարզերում առաքում կատրվում է միյան Haypost -ի միջոցով  5 աշխատանքյին օրվա ընթացքում։

Առքման գումար գանձվում է առանձին։ 50000 դրամից ավել գնում կատարելու դեպքում Առաքում ավճար է։