Հետվերադարձ

Վերադարձ և փոխանակում

mshop.am կայքից գնված յուրաքանչյուր ապրանք հնարավոր է վերադարձնել կամ փոխանակել, գնման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե նշված ապրանքը գտնվում է գործարանային վիճակում և ենթակա է վերավաճառքի , պահպանված են դրա ապրանքային                               տեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված պատվերի դրամարկղային կտրոնը:

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում հաշվի է առնվում միայն ապրանքի արժեքը, առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար վճարումն անպայման գանձվում է: Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքատեսակն ունի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում:

 

Պատվերը ստանալուց բացեք առաքիչի ներկայությամբ և ստուգեք համապատասխանությունը, սարքին վիճակը: Համոզվեք, որ այն չունի վնասված տեղեր:

Mshop.am -ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը ֆունկցիոնալ է և հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում:

 

Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերադարձվում է պատվերի գումարը ամբողջովին՝ առաքման արժեքը ներառյալ: Փոխարինման դեպքում, փոխարինող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար:

<<Հայփոստ>>-ի միջոցով գնված ապրանքների վերադարձը իրականացվում է սպառողի միջոցներով, իր նախընտրած տարբերակով:<<Հայփոստ>>-ի միջոցով գնված ապրանքների վերադարձը իրականացվում է սպառողի միջոցներով, իր նախընտրած տարբերակով:

1. Բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին: 2. iDram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն iDram հաշվին: 3.Վճարման թերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով:

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝ 1. Բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը, 2. Վճարային թերմինալների դեպքում՝ 3.5% վճարված գումարից։